Päijänteen Purjehduskoulun kurssit 2024


Kursseja järjestetään Päijänteellä, tavallisesti Jyväskylän vesillä mutta myös muualla Päijänteen alueella sekä EUn alueella muulloin kuin purjehduskaudella Suomessa. Kurssit ovat useammantasoisia: Johdatus purjehdukseen, Purjehtijakutssi ja Saaristopäällikkökurssi (Inshore Skipper Course).

Purjehtijakurssin jälkeen on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla. Nämä kurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueita. Näiden kurssien ensisijaisena tavoitteena on painottaa veneen päällikkyyteen matka- ja retkipurjehduksilla liittyvää osaamista.

Saaristopäällikkökurssin tavoite on toimiminen kipparina suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan.

Kurssit kestävät vähintään neljä (4) päivää ja niitä järjestetään sekä viikonloppukursseina että matkapurjehduksina. Kurssiveneissä on yleensä miehistön jäseninä purjehtijakurssilaisia.

Rannikkopäällikkökurssiin sisältyy aina purjehdusta näkyvyyden ollessa rajoittunut, käytännössä tämä tarkoittaa pimeäpurjehdusta valaistuilla väylillä.

Näiden kurssien jälkeen on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen purjehdustutkinto. Saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan osaavan kipparoida purjevenettä suotuisissa olosuhteissa saaristossa päiväsaikaan. Rannikkopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneen henkilön katsotaan kykenevän kipparoimaan matkapurjevenettä rannikkoalueille suuntautuvilla merimatkoilla päivällä ja yöllä. Tutkinnot soveltuvat myös erinomaisesti jo vuosia purjehtineille, joille kurssien käyminen ei ole tarpeen, mutta jotka kuitenkin tarvitsevat todistuksen omasta taidostaan esim. venevuokrausta varten.
Hyväksytysti suoritettu Saaristo- tai Rannikkopäällikkötutkinto on riittävä osoitus käytännön veneilytaidoista haettaessa Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Trafilta.
Tutkintotodistus kirjoitetaan ja lähetetään tutkinnon suorittajalle PORY:n toimesta tutkintotarkastajan tekemän dokumentin "Raportti päällikkötutkinnon suorittamisesta". ja sorituksesta annetaan Purjehtijan kansainvälinen suorituskirja. Lähtötasona kursseille ovat uimataito, hyvä terveys sekä vähintään 15 vuoden ikä. Kurssien aikataulut löytyvät täältä.

Purjehtija- ja päällikkökurssien teoriaosuus

Teoriaosuus pidetään kurssin yhteydessä. Teoriaosuudella käsitellään mm. seuraavia aiheita: Purjehtijan säätietous, köydet ja solmut, purjevenetyypit, veneilyn väistämissäännöt, perusnavigointi ym. Tämä teoriakoulutus on voidaan järjestää purjehduksesta kiinnostuneille heidän omassa koulutustilassaan.

Johdatus purjehdukseen

Tämä käytännön kurssi on tarkoitettu purjehdusharrastukseen tutustumista varten. Johdatuskurssi on 8-10 tunnin mittainen purjehdukseen tutustumistilaisuus, jossa perehdytään purjehduksen perusteisiin ja totutaan turvalliseen veneilyyn purjehtien kokeneiden purjehtijoiden opastuksella. Kurssin hinta 100 €/hlö.

Purjehtijakurssi


Kurssin on n. 32 tuntia sisältäen teoria- sekä käytäntöosan jossa kurssin painopiste on. Tavoitteena on johdattaa purjehduksen pariin ja antaa köliveneen miehistössä (gasti) tarvittavat teoreettiset ja käytännön tiedot ja taidot. Kurssin jälkeen on taito toimia veneessä mm. ohjaajana, purjeiden säätäjänä, osallistua aktiivisesti kaikkeen siihen mitä vesillä purjehduksen aikana tapahtuu. Kursseilla on käytössä oppimateriaalina PORY:n Purjehtijan opas -kirja. Kurssin suorittaneet saavat Purjehtijan kansainvälisen suorituskirjan. Tarvittaessa on kurssi mahdollista toteuttaa oppilaan omalla veneellä (turvavarustus!). Kurssin hinta 280 €/hlö.

Purjehduksen jatkokurssi


Purjehtijakurssin suorittaneille lisätietoa. Tavoitteena on vahvistaa purjehtijakurssin osaamista saaristopäällikkokurssia varten ja näin veneen kippariksi.

Saaristo/rannikkopäällikkökurssi


Kurssi on tarkoitettu purjehtijoille, joilla on jonkin verran purjehduskokemusta. Saaristopäällikkökurssin tavoite on toimiminen kipparina suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan sekä painottaa veneen päällikkyyteen matka- ja retkipurjehduksilla liittyvää osaamista. Kurssin kesto on min. 4 päivää ja niitä järjestetään sekä viikonloppukursseina että matkapurjehduksina. Kurssiveneissä on yleensä miehistön jäseninä myös purjehduskurssilaisia. Kurssin hinta on 360 €/hlö. Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen saaristopäällikkötutkinto, joka vastaa RYAn Day Skipper –tutkintoa. Tutkinto suoritetaan PORY:n tutkintotarkastajalle, sen kesto on 4 h.

Pelastamiskurssi


Tämä käytännön kurssi on tarkoitettu purjehduksen vakavan onnettomuustilanteen, veneestä putoamisen hallintaan kipparin näkökulmasta. Käytännön pelastamiskurssi on päivän kestoinen veneestä pudonneen miehistön jäsenen takaisin kannelle saamiseksi. Kurssin hinta 100 €/hlö.

Rantautuminen ja ankkurointi


Kurssi on tarkoitettu purjehtijoille jotka haluavat oppia turvallisen rantautumisen ja ankkuroinnin. Kurssilla opetellaan erilaiset rantautumistavat veneitä vahingoittamatta. Veneen ankkurointikurssilla opetellaan ankkuripaikan valinta ja ankkuroinnin menetelmät käytännössä. Kurssin kesto on 2 päivää ja kurssin hinta on 160 €/hlö.

Muut purjehduskurssit


Jos olette hankkimasssa tai hankkineet purjeveneen eikä teillä ole purjehdustaitoja niin purjehduksen perhekurssi on erittäin suositeltava. Se mahdollistaa koko perheelle nopean liikkeellelähdön purjehdukseen - perusosaamisen sekä muitten veneilytaitojen perushallinnan. KURSSEJA VOIDAAN JÄRJESTÄÄ MYÖS OMALLA VENEELLÄNNE - huom. turvavarustus!


Tiimikurssit ja -purjehdukset


Mukava tapa rentoutua ja vahvistaa tiimin yhteistoimintaa. Tehokas purjehdus koulutusveneellämme vaatii todellista yhteen hiileen puhaltamista! Opettelemme kurssin aikana tarvittavat purjehdustaidot ja painotamme purjehdustiimin yhteistoiminnan merkitystä.Kurssin kesto 4 - 8 tuntia ja hinta 300 - 500 euroa max 5 purjehtijaa.


Kevytpurresta köliveneeseen

Siirtyminen kevytveneestä köliveneeseen helpottuu tämän kurssin ansiosta. Kilpailuhenkisen kurssin kesto on n. 2 päivää ja sen aikana opitaan köliveneen käyttäytymis- ja käsittelymetodit. Kurssi sopii 12-17 vuotiaille, kevytvenepurjehdusta harrastaneille innokkaille nuorisopurjehtijoille, 160 eur. Kysy lisää emaililla tai puhelimella .

Kursseille ilmoittautuminen

Ilmoittautukaa purjehduskursseille s-postilla tai puhelimella, ks. infosivu. Sivulta löytyy myös tietoja kursseille valmistautumisesta. Spinaakkeri/genaakkeri ja -kilpapurjehduskursseille mieluimmin viimeistään viikkoa ennen kurssin toteutusta. Muille purjehduksille erillisen sopimuksen mukaan.